Blogissamme on jo usein vilahtanut käsite seksuaaliterveys. Se on tärkeä osa jokaisen elävän olennon elämää ja yleistä hyvinvointia, mutta se on hyvin yksilökohtaista. Mutta mitä sillä oikeastaan loppujen lopuksi tarkoitetaan? Allekirjoittanut asettaa lasit nenälleen, ottaa kirjan käteensä ja opettaa Teille – rakkaat lukijat – tiiviissä postauksessa olennaiset asiat seksuaaliterveydestä käsitteenä.

Seksuaaliterveydestä on asetettu oma osansa Maailman terveysjärjestö WHO:n seksuaalioikeuksiin. Oikeudet julistavat seuraavaa: Seksuaalioikeuksiin kuuluu jokaisen ihmisen oikeus, ilman pakottamista, riistoa ja väkivaltaa parhaaseen saavutettavissa olevaan seksuaaliterveyden tilaan, mikä käsittää myös mahdollisuuden käyttää seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä terveydenhoitopalveluja. (THL.) Suuria sanoja, ja niin kovin tärkeitä asioita.

Tiiviisti selitettynä seksuaaliterveys on osa terveytemme fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä kokonaisuutta, ja siksi sillä onkin vankka osa yksilön kokonaisvaltaisessa elämänlaadussa. Seksuaalisuus itsessään on meille jokaiselle biologinen ominaisuus, jonka primitiivinen tarkoitus on liittynyt lajin lisääntymiseen. (Mehiläinen.) Koska maailma muuttuu ja ihmisen hyvinvoinnin nähdään nykyisin koostuvan monesta eri osa-tekijästä, ei seksuaalisuutta yhdistetä enää yksinomaan lisääntymiseen. Sen katsotaan olevan jokaiselle ominaista käyttäytymistä ja omien tarpeidensa tyydyttämistä, oli suunnitelmissa jatkaa lajia tai ei.

Kun ihminen sairastuu tai vammautuu, se ei aina tarkoita seksuaaliterveyden heikentymistä, vaikka toimintakyky muutoin rajoittuisi. On kuitenkin tärkeää, että tällöin yksilö saa tietoa sairauden tai vamman vaikutuksesta hänen omaan seksuaaliterveyteensä. Tämä voi tarkoittaa muutoksia esimerkiksi sukupuolialueen herkkyydessä, halussa tai haluttomuudessa sekä fyysisissä kyvyissä aktin aikana tai sitä ennen.

Ihmissuhteet ja seksuaaliset suhteet ovat avainasemassa seksuaaliterveyteen liittyvissä asenteissa. Hyvän seksuaaliterveyden edellytyksenä nähdään olevan positiivinen ja kunnioittava asenne näitä suhteita sekä seksuaalisuutta kohtaan. Terve seksuaalisuhde ei sisällä vahingollista väkivaltaa, syrjintää tai pakottamista. (THL.) Molemmin puolinen (tai kimpassa kaikkien osapuolten välillä tapahtuva) kunnioitus voi avata ovia lukemattomien nautintojen maailmaan, jota voi tutkia yhdessä. Tämä kuitenkin tarkoittaa toisten pyyntöjen ja rajojen kunnioittamista, eikä ketään voi pakottaa tutustumaan omaan maailmaansa, mikäli halua siihen ei ole.

Seksuaaliterveyden yksilöllisyys on siitä hieno huomio, että se heijastuu vahvasti myös yksilön omiin tulkintoihin ja arvoihin. Toki tämä aiheuttaa omat haasteensa seksuaaliterveyden yleiselle tutkimiselle, mutta yksilöllisyys takaa sen, ettei ihmisiä ahdeta tiettyyn lokeroon vain yleisten linjausten ohjeistamana. Seksuaaliterveys ei sisällä mitään yleistä ihannetilaa, vaan se on vahvasti kiinnittynyt minäkäsitykseen ja itsetuntoon, joka on osin ympäristön muokattavissa. (Mehiläinen.)

Seksuaaliterveyden huomiointi näkyy nykypäivänä myös lakipykälissä. Seksuaaliterveyden edistämisestä säädetään mm. terveydenhuoltolaissa sekä tartuntatautilaissa. Terveydenhoitolaitoksissa seksuaaliterveyden edistämiseen kuuluvat mm. seksuaalisuutta ja parisuhdetta koskeva neuvonta, seksuaalisuuden ja sukupuolien moninaisuuden hyväksyminen, raskautumisen edistäminen tai sen ehkäisy, sukupuolitautien torjunta sekä seksuaalisen väkivallan ehkäisy. (STM.) Toisin sanoen, myös suuret linjaukset edistävät meille jokaiselle nautinnollista elämää ilman, että sen harrastaminen sisältäisi valtavia riskejä. Mitä upeaa aikaa me elämmekään!

Tutustuessani seksuaaliterveyden maailmaan sekä sen parissa tapahtuvaan ammattimaiseen työskentelyyn, ilahduin siitä, miten yleiset ja yksiulotteiset lähestymistavat alkavat murtua, ja tilanne tulee seksuaalisuuden moninaisuuden tiedostaminen ja hyväksyvä ilmapiiri. Kaikki seksuaaliterveys ei enää pyöri vain lajin jatkamisen, penis ja vagina -tyyppisen yhdynnän sekä heteroseksuaalisuuden ympärillä. Seksuaaliterveys nähdään moninaisena asiana, joka on jokaiselle oikeus, olivat suuntautuminen tai seksuaaliset tarpeet millaisia tahansa. Jalustalle alkavat nousta lähinnä yksilöllisyys, yleinen kunnioitus sekä turvallisuus. Seksuaalisuus alkaa vihdoin pääsemään eroon tabu-leimastaan sekä häpeällisyydestä, jota siihen on joskus valitettavasti liittynyt. Se ei enää ole vain pimeän kammarin seinämien piilossa tapahtuvaa toimintaa. Sen ilotulitus ja hyväksyminen on esillä vankemmin kuin koskaan; tohtinen väittää, että elämme uuden seksuaalisen vallankumouksen aikaa sitten 60-luvun yhteiskunnallisen liikkeen. Ja seksuaaliterveys kulkee kaiken tämän muutoksen mukana edistäen jokaisen yksilön henkilökohtaista seksuaaliterveyttä antamalla neuvontaa, ohjausta sekä rohkaisemaan olemaan sujut omien halujensa ja tarpeidensa kanssa.

Loppuun vielä pieni mainos ja palautus menneeseen postaukseen. Jos mieltäsi askarruttavat seksuaaliterveyteen liittyvät kysymykset ja se, miten voisit sitä kotikonstein edistää, käänny Anti-Shopin ihanan henkilöstön puoleen. Sen lisäksi, että heillä on laaja valikoima tarvikkeita ja välineitä, heillä on myös tietoa seksuaaliterveydestä sekä siitä, miksi se on meille jokaiselle tärkeää. Vieraile Anti-Shopin sivustolla klikkaamalla https://antishop.fi/.

 

Pysykää terveenä!

 

Lita

 

 

Lähteet:

Mehiläinen. Seksuaaliterveys ja seksiongelmat. Saatavissa: https://www.mehilainen.fi/seksuaalisuus/seksuaaliterveys?field_mehilainen_area_filter=134 [viitattu 7.11.2016].

THL. Seksuaaliterveys. Saatavissa: https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/toimijat/terveyden-edistaminen-eri-toimialoilla/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen-ammatillisessa-koulutuksessa/seksuaaliterveys [viitattu 7.11.2016].

STM. Seksuaaliterveys. Saatavissa: http://stm.fi/seksuaaliterveys [viitattu 7.11.2016].