Nude Productions Oy nya ledare är Suvi Eskelinen. Du kan nå Suvi via e-post från adressen nudeproductionsfi@gmail.com.