Blogissamme on jo usein vilahtanut käsite seksuaaliterveys. Se on tärkeä osa jokaisen elävän olennon elämää ja yleistä hyvinvointia, mutta se on hyvin yksilökohtaista. Mutta mitä sillä oikeastaan loppujen lopuksi tarkoitetaan? Allekirjoittanut asettaa lasit nenälleen, ottaa kirjan käteensä ja opettaa Teille – rakkaat lukijat – tiiviissä postauksessa olennaiset asiat seksuaaliterveydestä käsitteenä.

Seksuaaliterveydestä on asetettu oma osansa Maailman terveysjärjestö WHO:n seksuaalioikeuksiin. Oikeudet julistavat seuraavaa: Seksuaalioikeuksiin kuuluu jokaisen ihmisen oikeus, ilman pakottamista, riistoa ja väkivaltaa parhaaseen saavutettavissa olevaan seksuaaliterveyden tilaan, mikä käsittää myös mahdollisuuden käyttää seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä terveydenhoitopalveluja. (THL.) Suuria sanoja, ja niin kovin tärkeitä asioita.

Tiiviisti selitettynä seksuaaliterveys on osa terveytemme fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä kokonaisuutta, ja siksi sillä onkin vankka osa yksilön kokonaisvaltaisessa elämänlaadussa. Seksuaalisuus itsessään on meille jokaiselle biologinen ominaisuus, jonka primitiivinen tarkoitus on liittynyt lajin lisääntymiseen. (Mehiläinen.) Koska maailma muuttuu ja ihmisen hyvinvoinnin nähdään nykyisin koostuvan monesta eri osa-tekijästä, ei seksuaalisuutta yhdistetä enää yksinomaan lisääntymiseen. Sen katsotaan olevan jokaiselle ominaista käyttäytymistä ja omien tarpeidensa tyydyttämistä, oli suunnitelmissa jatkaa lajia tai ei.

Kun ihminen sairastuu tai vammautuu, se ei aina tarkoita seksuaaliterveyden heikentymistä, vaikka toimintakyky muutoin rajoittuisi. On kuitenkin tärkeää, että tällöin yksilö saa tietoa sairauden tai vamman vaikutuksesta hänen omaan seksuaaliterveyteensä. Tämä voi tarkoittaa muutoksia esimerkiksi sukupuolialueen herkkyydessä, halussa tai haluttomuudessa sekä fyysisissä kyvyissä aktin aikana tai sitä ennen.

Ihmissuhteet ja seksuaaliset suhteet ovat avainasemassa seksuaaliterveyteen liittyvissä asenteissa. Hyvän seksuaaliterveyden edellytyksenä nähdään olevan positiivinen ja kunnioittava asenne näitä suhteita sekä seksuaalisuutta kohtaan. Terve seksuaalisuhde ei sisällä vahingollista väkivaltaa, syrjintää tai pakottamista. (THL.) Molemmin puolinen (tai kimpassa kaikkien osapuolten välillä tapahtuva) kunnioitus voi avata ovia lukemattomien nautintojen maailmaan, jota voi tutkia yhdessä. Tämä kuitenkin tarkoittaa toisten pyyntöjen ja rajojen kunnioittamista, eikä ketään voi pakottaa tutustumaan omaan maailmaansa, mikäli halua siihen ei ole.

Seksuaaliterveyden yksilöllisyys on siitä hieno huomio, että se heijastuu vahvasti myös yksilön omiin tulkintoihin ja arvoihin. Toki tämä aiheuttaa omat haasteensa seksuaaliterveyden yleiselle tutkimiselle, mutta yksilöllisyys takaa sen, ettei ihmisiä ahdeta tiettyyn lokeroon vain yleisten linjausten ohjeistamana. Seksuaaliterveys ei sisällä mitään yleistä ihannetilaa, vaan se on vahvasti kiinnittynyt minäkäsitykseen ja itsetuntoon, joka on osin ympäristön muokattavissa. (Mehiläinen.)

Seksuaaliterveyden huomiointi näkyy nykypäivänä myös lakipykälissä. Seksuaaliterveyden edistämisestä säädetään mm. terveydenhuoltolaissa sekä tartuntatautilaissa. Terveydenhoitolaitoksissa seksuaaliterveyden edistämiseen kuuluvat mm. seksuaalisuutta ja parisuhdetta koskeva neuvonta, seksuaalisuuden ja sukupuolien moninaisuuden hyväksyminen, raskautumisen edistäminen tai sen ehkäisy, sukupuolitautien torjunta sekä seksuaalisen väkivallan ehkäisy. (STM.) Toisin sanoen, myös suuret linjaukset edistävät meille jokaiselle nautinnollista elämää ilman, että sen harrastaminen sisältäisi valtavia riskejä. Mitä upeaa aikaa me elämmekään!

Tutustuessani seksuaaliterveyden maailmaan sekä sen parissa tapahtuvaan ammattimaiseen työskentelyyn, ilahduin siitä, miten yleiset ja yksiulotteiset lähestymistavat alkavat murtua, ja tilanne tulee seksuaalisuuden moninaisuuden tiedostaminen ja hyväksyvä ilmapiiri. Kaikki seksuaaliterveys ei enää pyöri vain lajin jatkamisen, penis ja vagina -tyyppisen yhdynnän sekä heteroseksuaalisuuden ympärillä. Seksuaaliterveys nähdään moninaisena asiana, joka on jokaiselle oikeus, olivat suuntautuminen tai seksuaaliset tarpeet millaisia tahansa. Jalustalle alkavat nousta lähinnä yksilöllisyys, yleinen kunnioitus sekä turvallisuus. Seksuaalisuus alkaa vihdoin pääsemään eroon tabu-leimastaan sekä häpeällisyydestä, jota siihen on joskus valitettavasti liittynyt. Se ei enää ole vain pimeän kammarin seinämien piilossa tapahtuvaa toimintaa. Sen ilotulitus ja hyväksyminen on esillä vankemmin kuin koskaan; tohtinen väittää, että elämme uuden seksuaalisen vallankumouksen aikaa sitten 60-luvun yhteiskunnallisen liikkeen. Ja seksuaaliterveys kulkee kaiken tämän muutoksen mukana edistäen jokaisen yksilön henkilökohtaista seksuaaliterveyttä antamalla neuvontaa, ohjausta sekä rohkaisemaan olemaan sujut omien halujensa ja tarpeidensa kanssa.

Loppuun vielä pieni mainos ja palautus menneeseen postaukseen. Jos mieltäsi askarruttavat seksuaaliterveyteen liittyvät kysymykset ja se, miten voisit sitä kotikonstein edistää, käänny Anti-Shopin ihanan henkilöstön puoleen. Sen lisäksi, että heillä on laaja valikoima tarvikkeita ja välineitä, heillä on myös tietoa seksuaaliterveydestä sekä siitä, miksi se on meille jokaiselle tärkeää. Vieraile Anti-Shopin sivustolla klikkaamalla https://antishop.fi/.

 

Pysykää terveenä!

 

Lita

 

 

Lähteet:

Mehiläinen. Seksuaaliterveys ja seksiongelmat. Saatavissa: https://www.mehilainen.fi/seksuaalisuus/seksuaaliterveys?field_mehilainen_area_filter=134 [viitattu 7.11.2016].

THL. Seksuaaliterveys. Saatavissa: https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/toimijat/terveyden-edistaminen-eri-toimialoilla/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen-ammatillisessa-koulutuksessa/seksuaaliterveys [viitattu 7.11.2016].

STM. Seksuaaliterveys. Saatavissa: http://stm.fi/seksuaaliterveys [viitattu 7.11.2016].

Kerroin taannoin Nude Productionsin tiimin vierailusta Jyväskylään Antishop-nimiseen erotiikka-alan liikkeeseen. Antishopin nykyisen imagon luoja ja yrityksen omistaja Tapio Ruppa, eli tuttavallisemmin Tapsa, ei kuitenkaan ole vain menestyvä liikemies, vaan myös perustaja eräälle monien elämän muuttaneelle yhdistykselle. Yhdistys on Bizarre Club, ja se mahdollistaa omien mielihalujen ja fantasioiden toteuttamisen fetisismin ja sadomasokismin kentällä. Tässä postauksessa tutustumme tarkemmin yhdistyksen toimintaan ja sen bileisiin, jotka vapauttavat vieraansa estoistaan ja antavat nautintoja kaikille aisteille.

Mistä on kyse?

Bizarre Club nojaa toiminnassaan vahvasti sadomasokismin ja fetisismin alakulttuurien suuntaan. Varmistaakseni yhdenmukaisuuden teidän kanssanne – rakkaat lukijat – avaan teille näiden kahden käsitteen tarkoitusta.

Sadomasokismia luonnehditaan sellaiseksi seksuaalisuuden muodoksi, jossa akti itsessään ei ole pääasia, vaan S/M-sessioissa tärkeää on kiihotustilan vahvistaminen ja säilyttäminen; rakenne on roolileikissä, jossa osallisina ovat alistaja ja alistuja.

Fetisismi taas kuvaa seksuaalista kiinnostuksen kohdentumista yhteen tiettyyn elementtiin. Kohteena voi olla esimerkiksi jokin erityinen kehonosa, vaate/vaatetus tai materiaali. Useimmat fetisismit kohdistuvat vaatetuksessa tavanomaisista materiaaleista poikkeaviin, kuten kumiin, nahkaan ja PVC:hen.

 

bizarrekuva

 

Yhdistyksen perustaminen

Kaikki alkoi Tapsan omasta mielenkiinnosta fetisismiin ja sadomasokismiin sekä hänen omista unelmistaan näiden käsitteiden tiimoilta. Mies oli kiertänyt ahkerasti Euroopan S/M- ja fetissibileissä, mutta tarve tuoda se lähemmäs hänen omia kotikontujaan ei vaiennut. Jossakin vaiheessa matkaa mukaan liittyi myös Antishopin toinen nykyisistä omistajista, Tapsan vaimo Tarja. Pariskunnan yhteinen haave vahvistui ajan mittaan ja visio Suomen keskellä Jyväskylässä vaikuttavasta yhdistyksestä muotoutui uomiinsa. Vettä myllyyn lisäsivät Antishopin asiakkaat, jotka väläyttelivät ideoita bileistä, joissa kaikki alasta kiinnostuneet voisivat pukeutua nahkaan, PVC:hen ja kumiin sekä jakaa yhteiset intohimonsa. Tällöin Antishopissa vasta työntekijän kengissä pyörinyt Tapsa keräsi vahvistusta omalle visiolleen.

Vuonna 1999 Bizarre Club otti ensimmäisen askeleensa kohti konkreettista perustamista. Tapsa vaimoineen vieraili paikallisen SETAn fetisseihin ja S/M-toimintaan erikoistuneen ryhmän kokouksessa puhumassa teeman mukaisia bileitä järjestävästä yhdistyksestä. Vaikka idea ei saanut huikaisevaa kannatusta ryhmän keskuudessa, oli se käänteen tekevä hetki; alle puoli vuotta myöhemmin tammikuussa 2000 yhdeksän samaa mielenkiintoa jakavaa henkilöä kokoontui perustavaan kokoukseen, jossa virallistettiin Suomen ensimmäinen pääkaupunkiseudun ulkopuolinen kinky-klubi. Samaisessa kokouksessa yhdistyksen nimi, Bizarre Club, vakinaistui yksimielisesti jäsenistön keskuudessa. Yhdistyksen toiminnan päätettiin olevan ei-kaupallista ja voittoa tavoittelematonta; pääasiana oli mahdollistaa fetisismistä ja S/M:stä kiinnostuneiden ihmisten yhdistyminen ja kohtaaminen.

Bizarre Clubista ei kuitenkaan haluttu sisäänpäin kääntynyttä, inside-porukan kansoittamaa yhdistystä. Yhdistyksen bileisiin pyrittiin luomaan lämminhenkinen tunnelma, jotta myös ensikertalaiset ja ulkopaikkakunnilta matkaavat juhlijat tuntisivat olonsa tervetulleiksi. Myös bileiden vapautuneisuus otettiin huomioon siten, ettei niihin suunniteltu etukäteen mitään ohjelmaa – lukuun ottamatta illan aikana nähtäviä esityksiä. Vieraat itse tekisivät ohjelman ja Bizarre Club mahdollistaisi puitteet ja välineet oman itsensä ja intohimojensa toteuttamiseen.

 

blogi1

 

Let’s get the party started

Ensimmäiset Bizarre Clubin bileet olivat talkoohenkisesti toteutetut; välineitä toteutettiin porukalla yksityisellä verstaalla Tapsan omassa autotallissa. Kymmenisen kunta henkilöä yhdistivät voimansa ja pakersivat ahkerasti tietä kohti unelmiansa yhdistäviä bileitä, joissa vain mielikuvitus olisi rajana.

Ensimmäisien bileiden paikka tuotti kuitenkin päänvaivaa ahkerasti työskentelevälle yhdistykselle. Anniskeluoikeuksien epääminen Bizarre Clubin bileiden luonteen vuoksi jätti bileet hetkeksi heitteille, kunnes Halssilan Esso – sittemmin legendankin statuksen saanut paikka – pelasti tilanteen. Bileet saivat paikkansa huoltoaseman yläkerran edustustiloista. Bileiden mukaisesti paikka kuitenkin sisustettiin uudelleen, ja mm. seinät saivat mustan muovivuorauksen.

Vielä vajaa parikymmentä vuotta myöhemmin ensimmäisiä bileitä muistellaan tunnelmaltaan lämpiminä ja ystävällisinä; ihmisten avoimuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus tekivät juhlista ikimuistoiset. Alkumetreillä Halssilan Esso mahdollisti bileet kolmeksi seuraavaksi vuodeksi, kunnes tilanpuutteen vuoksi oli alettava katsastamaan suurempia tiloja.

Bileiden luonne

Bizarre Clubin bileiden luonne ja järjestely ottivat jyrkän nousun kehityksessään vieraiden lukumäärän ohella. Bileisiin pääsyn ehtona ovat nyttemmin jäsenyys Bizarre Clubissa sekä asiaankuuluva pukeutuminen. Bileissä vakiintuivat sellaiset yksityiskohdat kuten dungeon (tyrmä), dark room (pimeä huone) ja dresscode (pukukoodi). Seuraavassa avaan hieman näitä käsitteitä, sillä ne ovat edelleen tärkeä osa fetissi- ja S/M -bileiden rakennetta.

Dungeon on tila, jossa laitteiden kanssa leikkiminen tapahtuu. Tila on täynnä välineistöä, joilla mahdollistetaan mitä erilaisempien vieraiden mielikuvituksen pääseminen valloilleen. Tarjolla on suuria, tilaa vieviä laitteita, mutta myös käsipelillä toimivia pienempiä välineitä kuten ruoskia ja sitomiseen tarkoitettuja naruja. Dark room on muusta tilasta selkeästi erotettu pienempi tilansa. Tässä hämärässä tilassa ihmisillä on mahdollisuus lihallisiin nautintoihin yksin, kaksin tai kimpassa. Puuhastelun turvaamiseksi tilassa on valikoima kortsuja ja liukkareita. Vaikka dark room on vapaamielinen alueensa, on sielläkin hauskanpitoa turvaavat sääntönsä; toisten akteihin ei kosketa, niitä ei kommentoida tai niihin ei mennä liian lähelle. Periaate katsoa saa muttei koskea kannattaakin muistaa, kun vierailee dark roomissa. Dresscode on tärkeä elementti fetissibileissä. Se varmistaa, että bileisiin osallistuu vain henkilöitä, jotka allekirjoittavat sen periaatteita. Yhteinen pukukoodi mahdollistaa myös yhteisöllisyyden korostumisen – toki visuaalisia nautintoja unohtamatta.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Jokaisten bileiden alkuvaiheessa Tapsa itse pitää avajaispuheen sekä kertoo käyttäytymissäännöistä. Jotta kaikille juhlijoille voidaan turvata myönteinen ja nautinnollinen kokemus, on bileiden leikeille asetettu tietynlaisia vaatimuksia.

Sadomasokismi itsessään on kaikista tarkimpien sääntöjen alaista toimintaa seksuaalisuuden ja sen toiminnan kentällä. Aina kun kaksi (tai useampi) ihminen aloittaa oman sessionsa, on ensimmäiseksi sovittava pelisäännöistä; jo ennakkoon sovitaan mitä toiselle saa ja ei saa tehdä. Lisäksi sovitaan turvasana, jolla alistuva osapuoli voi halutessaan keskeyttää session. Bileiden käytössäännöissä vanha tuttu lausahdus määrittää toiminnalle selkärangan: katsoa saa, mutta ei koskea. Kontakteja luodaan selkeillä sääntöohjeilla. Kysyminen on sallittua, kuten kiinnostaako jonkin laitteiden tai välineiden käyttö. Jos vastaus näyttää vihreää valoa, sovitaan jo edellä mainittuja perussääntöjä. Jos vastaus taas on kielteinen, kohtaaminen päättyy siihen hyvässä hengessä.

Myös toisten sessioiden katselussa on tärkeää noudattaa käytössääntöjä. Kenenkään sessiota ei saa lähestyä liian lähelle. Kaikenlainen häirintä on kiellettyä. Poikkeuksina ovat sellaiset tilanteet, joissa tällainen oheistoiminta on keskusteltu ja sovittu ennakkoon kaikkien kyseisen aktin osapuolien kesken. Toisten sessioihin luvatta mukaan tunkeminen on loukkaavaa, ja bileissä pyritään säilyttämään syvä yhteisymmärrys – kuitenkin yksilöllisiä akteja kunnioittaen. Tapsan mukaan Bizarre Clubin jäsenet ovat kaikki omaksuneet nämä säännöt, ja siksi tapahtumista on luotu vain jäseniltoja.

 

111

 

Yhdistyksen muu toiminta

Bizarre Club ei ole vain bileitä, joskin ne ovat merkittävä ja kaikista näkyvin osa sen toiminnassa. Kaiken toiminnan perusperiaatteena on tuoda yhdistyksen edustamaa skeneä tunnetuksi. Tämä toteutuu mm. infopuhelimen, nettisivujen sekä tiedotus-, markkinointi- ja luentotoiminnan avulla.

Infopuhelin oli ainakin allekirjoittaneelle mielenkiintoinen ulottuvuus kinkyilyyn perustuvan yhdistyksen toiminnassa, joten kerrottakoon lisää siitä. Bizarre Clubin infopuhelin avautui vuonna 2000, ja sen linjat kävivät kuumina liittyen mm. yhdistyksen toimintaan, yleisesti kinky-skeneen, fetisismiin ja sadomasokismiin. Myös muut vähemmistö- ja vaihtoehtoseksuaalisuuksiin ja niiden käytäntöihin liittyvät aiheet olivat suosittuja puheenaiheita. Puhelimeen vastaamisesta vastasi Tapsa itse, ja tämän myötä hän onkin auttanut monia löytämään oman paikkansa kinkyn kulttuurin kentältä. Vaikka nyttemmin puhelut ovat vähentyneet, on Tapsa tehnyt valtavasti töitä levittäen seksuaalisuuden alakulttuurien ilosanomaa sen kautta.

Tunnustus ja toiminnan kasvu

Elokuussa 2001 Tampereella järjestettiin Fetissifestarit, joissa myös Bizarre Club oli edustettuna. Yhdistyksen jäsenet olivat aktiivisia bileiden välineistön käyttämisen tontilla, ja jyväskyläläisten saapuminen saikin bileet viimeistään alkamaan. Näissä juhlissa Bizarre Club sai myös ensimmäisen tunnustuksensa menestyksekkäästä toiminnastaan, kun ensimmäinen Vuoden Kinkyteko-palkinto jaettiin. Palkinnon saajaa sai ehdottaa kuka tahansa, kunhan muisti liittää ääneensä lyhyen perustelun valinnastaan. Bizarre Club vei äänestyksessä murskavoiton. Meriittinä oli mm. se, että yhdistys oli omalta osaltaan kasvattanut merkittävästi yleistä kiinnostusta alakulttuuria kohtaan. Myös toiminnan levittäminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle nousi esille perusteluissa.

2000-luvun ensimmäisinä vuosina Bizarre Clubin toiminta jatkoi kasvamistaan. Tarvittiin entistä suurempia tiloja bileiden järjestämiseen, sillä kävijämäärä nousi kohisten. Yhä erilaisemmat seksuaalialakulttuurien edustajat löysivät tiensä Jyväskylään ja hotellit täyttyivät matkailijoista. Myös erotiikka-alan messut löysivät tiensä yhdistyksen toiminnan levittämiseen; Bizarre Club oli mukana mm. Jyväskylän erotiikkamessuilla vuosina 2001-2005, jossa se jakoi osastonsa pääasiassa Tapsan luotsaaman Antishopin kanssa. Messuvierailut ylsivät myös kotimaan rajojen ulkopuolelle, kun matka jatkui mm. Viroon ja Latviaan. Eräs merkittävä tapaus sattui Riikassa, kun Bizarre Clubin edustajisto saapui messualueelle tarkoituksenaan isännöidä omaa osastoaan. Paikalla heitä kuitenkin odotti aivan oma lavansa, joka tarkoitti ahkeraa esiintymistä varsinaisen esittelyn sijaan.

 

blogi3

 

Bizarre Club tänä päivänä

Bizarre Club jatkaa edelleen voittokulkuaan alakulttuurien mukaisten bileiden järjestämisessä Jyväskylässä. Nykyisin se on suurimpia fetish- ja bdsm-yhdistyksiä Suomessa. Jäseniä on rivistössä n. 500 edustettuna kaikista yhteiskuntamme ryhmistä; mm. homot, lesbot, biseksuaalit, parinvaihtajat ja transvestiitit sekä sinkut, pariskunnat ja porukat, mutta myös aivan tavalliset, uusia kokemuksia ja seksuaalisia ulottuvuuksia etsivät tahot. Bileitä järjestetään nykyisin useimmiten kahdesti vuodessa; keväällä ja syksyllä.

Yhdistys jatkaa myös seksuaalisuuden alakulttuureista tiedottamista aktiivisesti. Yhdistyksen edustajisto vierailee mm. messuilla, oppilaitoksissa sekä tapahtumissa luentoja ja esitelmiä pitäen sekä tiedottaa alan tapahtumista jäsenistölleen.

Liittyminen Bizarre Clubiin vaatii luonnollisesti vähintään 18 vuoden ikää. Jokaiselta jäseneltä on vaadittu – ja vaaditaan edelleenkin – vastuullisuutta ja tervettä maalaisjärkeä yhdistyksen tilaisuuksissa. Liittyminen yhdistykseen on aina 100% luottamuksellista. Vaikka yhdistys edesauttaa alakulttuurien leviämistä ja hyväksyntää, on tämän kaltainen toiminta kaikille uusille jäsenille turvallisuutta edesauttavaa.  Jokainen jäsen saa käyttöönsä jäsenkortin, joka on ikään kuin avain aivan uusille kokemuksille ja mielenkiintoisille kohtaamisille – Bizarre Clubin bileisiin.

Entä Sinä, rakas lukijani? Oletko tähän päivään asti etsinyt omia intohimojasi vastaavaa yhdistystä esimerkiksi sadomasokismin tai tietyn fetissin tiimoilta? Bizarre Club voi olla vastaus etsintöihisi, joten tutustu syvemmin yhdistyksen toimintaan täältä: http://www.bizarreclub.fi/.

Leikkisiä hetkiä kaikille.

– Lita

 

bileet2016-15-10-2b

Nude Productionsin blogin henkilökuvateeman avaa itseoikeutetusti suomalaisen aikuisviihdetaiteen kirkkaimpaan kärkeen kuuluva Irina Tundra – strippari, glamour-malli ja PR-tyttö. Omien sanojensa mukaan yliopistosta tuleva ja maailmalle matkaava itsevarma nainen on työskennellyt alalla seitsemän vuotta, ja on nyttemmin niittänyt mainetta aina ulkomaita myöten. Tatuoitu seireeni oli juuri palannut road-tripiltä kuvauksista, kun haastattelu toteutettiin. Haastattelussa käsitellään asioita aina urasta ja ammatillisuudesta korkokenkien rooliin naisen esiintymisissä. Lue ja ihastu!

 

dn0a2658_netti  

 

KUKA HÄN ON

Omien sanojensa mukaan räväkkä, hassutteleva ja täsmällinen Irina Tundra ammensi aikoinaan uravalintansa omien intressiensä pohjalle. Nainen kertoo aina ihailleensa näyttäviä, isorintaisia naisia. Tämä näkyi jo lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa, kun Tundran ihailun kohteina olivat mm. Janine Lindemulder (skedepunkkia kuuntelevat tunnistavat naisen mm. Blink-182:n levyn kannesta), Pamela Anderson sekä Lara Croft.

”Luulen, että ensimmäinen oikea ajatus aikuisviihdealalle aikomisesta lähti siitä, kun otin ensimmäiset silikonini. Tuli sellainen tunne, että halusin näyttää ne” Irina nauraa. Tämän myötä hän aloitti mallina miestenlehdissä, jonka myötävirrassa alan ihmiset tulivat tutuksi. Aina tanssimisesta ja esiintymisestä pitänyt Irina ajautui valokuvista sittemmin myös stripteaseen.

Vaikka naisella on hyppysissään taito ja ammatillisuus mitä erilaisempiin edustus- ja viihdetilaisuuksiin, hän suhtautuu kaikkiin samanlaisella innolla.

”Minusta kaikki työtehtäväni ovat mielekkäitä. Alussa kokeilin vähän kaikkea – ei voi tietää pitääkö siitä tai onko minusta siihen vai ei, ellei ensin kokeile. Ajan mittaan jätin pois sellaiset tehtävät, jotka eivät tuntuneet mieluisilta. Tämän jälkeen erikoistuin niihin juttuihin, mitä nyt teen” Irina kertoo. ”Minulle on aina ollut tärkeää, että töissä on hauskaa ja että töihin lähtöä odottaa innolla. Jos jokin tuntuu pakkopullalta tai huomaan, että stressaan jotain tulevaa toimeksiantoa, tiedän, että silloin se ei ole minun juttuni”.

Omina vahvuuksinaan Irina pitää rohkeutta ja rentoutta. ”Asiakkaani ovat viihteellä, he eivät halua kohdata tiukkapipoa tai diivaa. En näe itseäni illan tähtenä, keikallani biletän yleisön kanssa”.

Vaikka Irina on saanut huomiota osakseen myös Suomen rajojen ulkopuolella, nainen suhtautuu asiaan maanläheisesti. Hän kertoo omanneensa alusta asti asenteen, että homma tehdään kunnolla eikä vain rahan vuoksi; kyseessä on ura, eikä vain työ. Irina myöntää, että mukana on ollut myös tuuria. ”Aloitin aikana, jolloin eroottisille esityksille oli enemmän kysyntää, kuin mitä tänä päivänä. Näin esitykseni ovat jääneet useammalle ihmiselle mieleen”.

Irina luonnehtii myös erääksi menestyksensä salaisuudeksi johdonmukaisuuttaan, josta myös suuri yleisö on päässyt nauttimaan. Seitsemän vuotta tautotta jatkuneen päätoimisen uran aikana myös nettisivut ovat olleet aina auki, uusia ja tuoreita kuvia tulee tiuhaan tahtiin ja nainen itse kehittää ja uudistaa itseään koko ajan.

 

dn0a2730_netti

 

MITÄ HÄN TEKEE

Inspiraatio Irinan esityksiin tulee hänen mukaansa musiikista. Uutta löylyä haetaan mm. tiiviisti seurattujen artistien uusimmilta levyiltä sekä YouTuben sekalaisilta soittolistoilta, joilta voi löytyä ennestään tuntemattomia aarteita. Inspiraatio show-biisiksi voi tulla jo ensimmäisellä kuuntelukerralla.

”Kun kuuntelen uusia levyjä läpi, joidenkin kappaleiden kohdalla iskee sellainen fiilis, että hei, tää on hyvä show-biisi tai tähän sopisi tällainen show. Sitten vain liikun, niin kuin musiikki saa minut liikkumaan, ja hion show’t kokonaisuuksiksi”.

Irinalle yleisön nautinto esityksestä on tärkeää. ”Olen aina innoissani pääsemään lavalle. Minua ei jännitä eikä pelota, vaan haluan vain lavalle näyttämään, mitä olen taas kehittänyt. Minulle ei ole tärkeintä kiihottaa, vaan viihdyttää. On mahtavaa, jos onnistuu yllättämään yleisönsä tai ihan vain saada ihmiset hymyilemään”.

Sen lisäksi, että Irina tarjoaa visuaalisia nautintoja ja hyvää meininkiä livenä, Irina Tundran nettisivuilta löytyy myös nettikauppa, josta on ostettavissa erinäisiä fanituotteita. Seasta löytyy tosifaneille myös melkoisia aarteita; kaupassa on myynnissä mm. naisen käytettyjä pikkuhousuja. Mitäs tämä on?

”Nettikaupassani pikkuhousut ovat ehdottomasti kysytyin tuote, mutta Suomi on pieni maa. Muuta vaatetta tai omaisuutta ei kovasti kysellä ja suurin osa muista tuotteista tilataan ulkomaille. Suomalaiset eivät ehkä ole vielä keksineet tuota jujua artistien vaatekappaleitten omistamisessa…”.

Aikuisviihdealan esiintyjät saavat usein kuulla monenlaisia toiveita toteuttavaksi yleisöltään. Vaikka Irina on varmasti monelle päiväunien kuningatar ja fantasioiden kohde, asettaa hän työssään kuitenkin rajoja, mikä lisää ammatilliseen otteeseen ryhtiä. Hän esimerkiksi kieltäytyy lähtemästä hotellihuoneeseen tai kotiin esiintymään yksittäisille henkilöille. Yleisön minimikokona hänellä on viisi henkilöä.

”Lisäksi pussaaminen, nuoleminen ja intiimialueisiin koskeminen on kiellettyä. Kuvissa minulla on rajana, etten koske sukuelimiin enkä käytä leluja. Show’ssanikaan en työnnä mitään sisääni”.

Erilaiset fetissit ovat nostaneet päätään seksuaalikulttuurin ja aikuisviihdetaiteen saralla. Mitä tulee Irinan esiintymiseen, äärimmäisillä fetisseillä on kuitenkin paikkansa muualla.

”Erilaiset fetissit ovat aina tapauskohtainen asia. Minulta pyydetään välillä esimerkiksi jonkun tietynlaisen videon tekemistä. Fetissejä on yhtä monta kuin maailmassa ihmisiä, niin en voi mitenkään määrittää mitään kaiken kattavaa rajaa. Mihinkään eritejuttuihin en lähde; en suostu mihinkään, mikä sisältää mitään pissa-, kakka-, kuukautis-, veri- tai oksennusjuttuja”.

Fetissien kentällä (tai sellaiseen vedoten) Irina on saanut jopa rikolliseen toimintaan yllyttäviä pyyntöjä, joista hän kieltäytyy. ”Kerran minulta pyydettiin turmelemaan auto ja kuvaamaan toiminta videoille, tämä kerrottiin asiaa pyytäneen henkilön fetissiksi. Jos tämä taho oli vienyt asian poliisille, ei nimimerkeillä käyty sähköpostikeskustelu olisi paljon pelastanut”.

Irinan kuvia katsoessa pisteenä iin päälle naisen jaloissa koreilevat useimmiten mitä upeimmat korkokengät. Allekirjoittanut kun pitää korkokengistä, en malttanut olla kysymättä niiden roolista Irinan esiintymisissä. Irina myöntää, että korkokenkäkokoelma on lähtenyt hieman käsistä, mutta perustelee niiden tärkeän roolin hyvin.

”Laukuista en niin välitä, mutta kengät ovat se minun juttuni. Vaatteita osaan tehdä itse, joten ne eivät ole minusta niin erikoisia. Kenkiä sitä vastoin en osaa valmistaa, joten arvostan niitä siksi enemmän. Strippari riisuu hyvin pitkälti kaiken, mutta kengät jäävät jalkaan ja voivat siksi olla tärkeäkin osa esitystä. Kengät voivat olla se elementti, joka muistuttaa yleisöä esityksen teemasta, silloinkin kun kakki muu vaatetus ja rekvisiitta on riisuttu. Asuun tai lavastukseen täydellisesti sopivat kengät tuovat sen pienen lisän, joka todistaa, että esitykseen on nähty vaivaa yksityiskohtia myöten.” nainen kertoo.

”Olen aina ollut vähän materialisti. Kengät ovat samalla sekä koriste- että käyttöesineitä – sekä visuaalinen että fyysinen nautinto. Siihen voi työntää ruumiinosan ja olla yhtä sen kanssa. Ehkä siksi miehet tykkäävät niin paljon pillusta…”

Irinalle on kuitenkin noussut yksi kenkäpari ylitse muiden. Tälle parille hänellä onkin jo haaveissa kunniaa tekevä suunnitelma. ”Kengät ovat karmeassa kunnossa, mutta en halua esiintyessäni varoa kenkiä, vaan vetää täysillä. Unelmani on lopuksi viedä nämä kengät show-tyttö Lola Montezin haudalle New Yorkiin, jonne ihmiset ovat välillä tuoneet tanssikenkiä”.

 

dn0a2643_netti

 

LITAN ERIKOISET

Yksin, kaksin vai kimpassa? ”Yksin.”

Naisen, miehen vai molempien kanssa? ”Miehen.”

Puhutko rumia? ”En.”

Romanttista ja sensuellia vai riuskaa ja dominoivaa? ”Sensuellia, mutta haluan tietää kuka on ohjaksissa.”

Esileikillä vai ilman? ”Ilman. Elämä on esileikki.”

Kolme asiaa, jotka saavat Sinut syttymään? ”Volbeat, supersankarit, thaimaalainen ruoka.”

Oma Seksikkäimmät ihmiset TOP3 -listasi? ”Christy Mack, Jason Statham, Pete Cato (Spirit FM).”

 

Loppuun Irina lähettää terveisensä Teille, rakkaat lukijani. ”Pitäkää hauskaa!”

 

Irinan viralliset nettisivut löytyvät osoitteesta http://www.irinatundra.net/. Lisäksi naisen touhuja ja keikkailua voi seurata seuraavilta sosiaalisen median kanavilta:

Instagram: https://www.instagram.com/irinatundra/

Facebook: https://www.facebook.com/tundrairina/

YouTube: https://www.youtube.com/user/IrinaTundra

Blog: http://irinatundrablog.com

 

Ei muuta kuin keikkakalenteria vakoilemaan, koska hän on juuri Sinun kaupungissasi ;)

 

  • Lita

 

 

 

 

 

 

Maanantai-aamu 4.7. ja kello aivan liian vähän. Kun ihmiset kärsivät yleensä käynnistymisongelmista viikon ensimmäisenä päivänä viikonlopun jäljiltä, oli päivä itselleni poikkeuksellisen sähköinen heti herätyksestä lähtien. Luvassa olisi vierailu Jyväskylään ja Suomen laajimpaan hyvänolon kauppaan, Antishopiin. Olin tutustunut yritykseen jo ennakkoon ja ymmärsin sen oikeasti valikoimaltaan ja tiloiltaan laajaksi – mutta astuessani ovesta sisään se ylitti kaikki odotukseni.

Antishopissa meitä vastassa oli hyväntuulinen ja reippaasti jo työnsä aloittanut henkilökunta. Pian seuraamme liittyi yrityksen omistaja, Tapio Ruppa. Mies esittäytyi ryhdikkään kädenpuristuksen kera ja ensivaikutelmani hänestä oli myönteinen heti alkumetreillä. Siirryimme rauhallisempiin tiloihin jutustelemaan yrityksestä, sen toiminnasta ja henkilöistä tämän kaiken takana.

Alkuun kerrottakoon itse yrityksestä. Nykyisin Pohjoismaiden laajin erotiikka-alan liike Antishop sijaitsee Jyväskylän keskustassa osoitteessa Gummeruksenkatu 5. Yrityksen historia alkoi vuonna 1965 Turusta. 1985 yritys muutti Jyväskylään. Antishop koki käännekohtansa ensimmäisen vaiheen vuonna 1999, kun Ruppa siirtyi uskollisen asiakkaan kengistä kaupan tiskin taakse työntekijäksi nähtyään rekryilmoituksen liikkeessä asioidessaan. Ansiokas työnteko tuotti hedelmää, kun silloinen omistaja sitten tarjosi Rupalle mahdollisuutta jatkaa jalanjäljissään. Näin Ruppa siirtyi yrityksen omistajaksi, mikä tarkoitti suuria muutoksia Antishopissa. Hän tutustui laajemmin yritystoimintaan ja päästi kaiken luovuutensa valloilleen yrityksen kehitystyössä. Remmiin liittyi myös Rupan vaimo. Antishopin kehitys lähti huimaan nousuun, ja hiljalleen jokusen kymmenen neliön tila laajeni 400 neliöön – Antishopin nykyiseen laajuuteen.

Yrityksen luonne koki Rupan ja hänen vaimonsa käsissä mullistavia muutoksia. Yritys aloitti ensimmäisenä alallaan seksuaaliterveyden huomioinnin toiminnassaan, korosti naisasiakkaiden roolia sekä otti entistä rohkeammin yhteyttä paikallisiin medioihin. Tila itsessään muutettiin avoimemmaksi, vähemmän piilottelevaksi ja viihtyisäksi. Ruppa kertoi tulleensa monesti parjatuksi hulluksi, mutta määrätietoinen mies ja hänen viehättävä vaimonsa jatkoivat omaa polkuaan. Kilpailijoiden liian läheinen tungettelu eliminoitiin valtaamalla viereisiä liiketiloja omaan käyttöön ja pariskunta laittoi itsensä likoon 100 prosenttisesti. Ruppa toi Antishopia esille jokaisessa siihen otollisessa käänteessä ja pian puskaradion taajuudet kävivät kuumana; yhä enemmän uteliaita ihmisiä lähestyi Antishopin ovea ja astui sisään. Menestystarina ja edelläkävijän status oli syntynyt.

Tuotteet

Tuotevalikoima Antishopissa on laaja; valikoimassa on huikeat 14 000 myyntiartikkelia. Rupan mukaan pintansa pitävät edelleen klassiset tuotteet; naisten keskuudessa erilaiset sauvat ovat edelleen suosiossaan. Miehillä valtaosa ostoksista on erektiorenkaita ja fleshlighteja. Erilaiset voiteet ovat suosittuja molempien sukupuolien keskuudessa.

Uusia tuotteita vaanitaan alan messuilla ja tapahtumissa, jotka on suunnattu alihankkijoille. Ruppa kertoo, että reissuilla tutustutaan tuotteisiin huolellisesti, jotta voidaan karsia halvat feikkituotteet ja löytää mahdollisimman laadukkaat yksilöt. Erityisesti Euroopassa tapahtumat ovat olleet menestyksekkäitä hankinnan kannalta. Etsinnät poikivat luotettavia yhteistyötahoja valmistajien keskuudesta, mutta koska maanantaikappaleet ovat inhimillisiä, jokainen koneella toimiva tuote testataan aina kaupantekohetkellä. Tuotteisiin tulisimme tutustumaan vielä tarkemmin, jahka pääsisimme kierrokselle Antishopin hykerryttävän monipuolisen valikoiman äärelle.

Seksuaaliterveyden rooli

Seksuaaliterveys ja tuotteet sen ympärillä on yksi Antishopin toiminnan peruspilareista. Yhteistyötä terveysalan ammattilaisten kanssa alettiin virittämään vuonna 2000, ja sen pohjalla oli henkilöstön oma kiinnostus seksuaaliterveyteen. Vuonna 2010 yrityksen tuotteita alkoi löytymään myös apteekkien valikoimasta erinäisten sairauksien hoidon välineiksi, sekä seksuaaliterveyden ylläpitoon. Esimerkkitapauksena Antishopin panoksesta kansantautien hoidossa puhe kääntyi syöpätapauksiin. Ruppa kertoi asiantuntevasti sädehoidon vaikutuksesta myös kaikkein pyhimpäämme; genitaalialueisiin. Myönteisten vaikutusten ohella sivuvaikutukset voivat hoidoissa olla vähemmän miellyttäviä. Naisilla hoidot voivat mm. vähentää genitaalialueen kudosten joustavuutta, mikä aiheuttaa kipua yhdyntätilanteissa. Tämä syö halukkuutta, mikä taas vaikuttaa yleisolotilaan heikentävästi. Antishop tarjoaa hoitokeinoksi dilataatiovälineitä, joilla ongelmaa saadaan lievennettyä. Näin seksielämän jatkuvuutta ja sen tuomaa hyvää oloa voidaan parantaa muutoin vaikean ajan keskellä. Miehien kohdalla Ruppa kertoo esimerkiksi peniksen surkastumisen ja erektiohäiriöt sädehoitojen sivuvaikutuksena. Apu tähän löytyy mm. penispumpuista, jotka stimuloivat peniksen verenkiertoa, ja antavat veitikalle lisää taistelutahtoa.

DN0A3673_web

Seksuaaliterveys ei liity ainoastaan valitettaviin sairastapauksiin, vaan se on läsnä myös elämän muissa käännekohdissa. Synnytys voi laittaa paikat koville ja repeämisiä voi tapahtua. Jotta kovan työn kipuja saataisiin lievennettyä ja jälkiparanelujen vaatima seksitauko ei veny pitkäksi, löytyy Antishopin valikoimasta myös voiteita, jotka esimerkiksi raskauden aikana säännöllisesti alakertaan hierottuna hoitavat ja parantavat joustavuutta.

Seksuaaliterveyden ylläpito ja seksuaalisuus itsessään ovat kaikkien oikeuksia. Toisille seksielämän ylläpito voi olla haasteellista tai lähes mahdotonta, mutta Antishopin yhteistyö myös esimerkiksi sosiaalialan toimijoiden kanssa mahdollistaa aistikkaat nautinnot myös niille, joilla siihen on erinäisiä esteitä. Nuorisotyön sekä päihde- ja mielenterveyspuolen kentälle Antishop on tarjonnut esimerkiksi kondomeja ja liukuvoiteita turvallisen seksin takaamiseksi; kouluissa tuotteita käytetään turvaseksin opetuksessa. Myös erinäisiin hoitolaitoksiin Antishop on toimittanut seksivälineitä. Puheemme kääntyi eritoten vammaisalalle. Kuten Ruppa hienosti asian kiteytti, kaikilla on tarpeita, mutta niihin vastaaminen voi omin toimin olla hankalaa.

Antishopin myyntikonsultit

Antishopin tuotteisiin ei tarvitse lähteä tutustumaan Jyväskylään saakka, sillä yritys on levittäytynyt pitkin Suomea kouluttamiensa myyntikonsulttien avustuksella. Myyntityöhön lähteminen vaatii pohjalleen peruskiinnostuksen myyntiin ja asiakastilanteisiin sekä rohkeutta puhua seksuaalisuudesta ja tuotteiden käytöstä. Myyjiltä toivotaan myös tarpeeksi ikää, jotta voidaan kohdata mahdollisimman luontevasti eri-ikäisiä asiakkaita; parikymppisiin väline-esittelijöihin voi olla yllättävän erilainen suhtautuminen kuin esimerkiksi nelikymppisiin tahoihin. Myyntityön perusperiaatteena on kuitenkin asiakaslähtöisyys, jolloin pyritään vastaamaan mahdollisimman monenlaisten asiakkaiden tarpeisiin. Siksi esittelijöitä on sekä naisia että miehiä. Antishopin henkilöstö hoitaa koulutuksen ja tutustuttaa myyjät tuotteisiin perinpohjaisesti, jotta asiakkaille voidaan tarjota mahdollisimman asiantuntevaa palvelua. Tällä hetkellä Antishopin myyntikonsultteja toimii ympäri Suomea kymmenisen kunta kappaletta.

Olen itse ollut kerran Antishopin konsultin esittelyssä. Esittely voitti mielenkiintoisuudessaan Tupperware-kutsut mennen tullen. Mikäli mahdollisuus tällaiseen esittelyyn tarjoutuu, menkää ihmeessä tutustumaan.

Liiketilakierrokselle!

Turinoinnin jälkeen lähdimme kiertelemään liikettä. Tutustuimme eri osastoihin, sekä kaupan merkittävimpiin tuotteisiin – myyntisuosikkeihin, uutuuksiin ja erikoisuuksiin. Kerroin aiemmin Antishopin 14 000 myyntiartikkelin valikoimasta, mutta tutustuessani tuotevalikoimaan, en kokenut runsaudenpulan aiheuttamaa ahdistusta. Kokemukseni oli enemmänkin se, että yksittäisten tuoteryhmien sisältä löytyi vaihtoehtoja kaikenlaisille nautiskelijoille.

DN0A3677_web

Hupi- ja lahjatavaraosaston (joka oli liikkeen ensimmäinen osasto) jälkeinen osasto olisi mielestäni melko lailla kaikille suositeltava; tarjolla on erilaisia liukuvoiteita, stimuloivia voiteita ja hierontaöljyjä. Erityiskiitoksen Rupalta sai Eros-niminen silikonipohjainen ja hoitava liukkari, jonka käyttöä suositellaan (kuten edellä mainittu) mm. ennen synnytystä. Muita erinomaisia käyttötarkoituksia on liukkaamman seksin lisäksi myös genitaalialueen limakalvojen yleishoito. Silikonipohjainen voide keräsi paljon myönteisiä puolia, esimerkiksi se ei tuhoa lelujen pintoja, se imeytyy iholta nopeasti eikä jätä tahmaista fiilistä. Lisäksi puhtaat silikonituotteet ovat hajuttomia ja mauttomia, ja täysin allergiavapaita. Itseni yllätti myös käytännöllisyys ulkoisten vaurioiden, kuten karvojen ajelun ja arpien aiheuttamien jälkien ehkäisyyn. Tuote päätyi myös omaan ostoskoriini.

DN0A3666_web

Sauvojen ja vibraattorien osasto liikkeessä oli vaikuttava. Materiaaleja, muotoja ja malleja oli mitä erilaisempia; välineitä löytyi aina perinteisistä simppeleistä sauvoista monimutkaisempiin laitteisiin. Sain käteeni erään insinöörin taidonnäytteeltä näyttävän sauvan, jonka Ruppa kertoi olevan käytöltään ehdottomasti parhaita ja kehutuimpia. Sauvamallin taika piilee siinä, että klitorikselle on oma värisevä osansa, jolloin stimulointi on monipuolisempaa ja nautinto taatumpaa. Markkinoille tämä mullistava malli tuli n. 16 vuotta sitten.

DN0A3674_web

Vibraattoreissa tarjolla oli niin kosmeettisiksi tuotteiksi naamioituja minivärisijöitä, kuten myös suuria, sähkövirralla toimivia pelejä. Vibraattorien ärhäkimmät mallit voivat olla joillekin käyttäjille liikaa, mutta kaikissa Rupan näyttämissä malleissa myös voimakkuutta ja värähtelyn tahtia saattoi säätää oman maun mukaisesti.

DN0A3684_web

Miehille oli liikkeessä oma hyllynsä, jonka tuotteissa oli edustettuna mm. orgasmin saavuttaminen ilman varsinaista erektiota tai peniksen käsittelyä. Laitteiden toiminta perustuu miehen lantionpohjan lihaksiston toimintaan. Laitteen käyttö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rentoutumista sekä ”anaali on exit only -aluetta!” -periaatteen hylkäämisen, mutta Rupan myyntipuhe saa varmasti kenet tahansa harkitsemaan laitteen käyttöä; tuotteen kanssa on mahdollisuus niin pitkään ja suureen orgasmiin, kuin oma lihaksisto vain koskaan kestää.

Miesten osasto jatkui myös penispumppujen valikoimaan. Penispumpuista oli aiemmin puhuttu terveyspuolen yhteydessä, mutta käyttö ei tietenkään ole vain siihen rajattua. Pumppujen käyttö voi tuoda myös lisää mausteita perinteiseen seksielämään ja asettaa hyvän kilpailuasetelman viagra-pillereitä vastaan. Pumppujen maailma laajeni omissa silmissäni, kun kuulin ensimmäistä kertaa myös vesikäyttöisestä penispumpusta, joissa veden avulla luodaan käytön mahdollistava alipaine esimerkiksi kylvyssä. Tuote on uusi, sillä se on vasta noin viitisen vuotta vanha.

DN0A3696_web

Eräs mielenkiintoinen osasto löytyy lyhykäisten portaiden päästä omasta loosistaan. Kettinkejä, kahleita, huppuja, maskeja… Kyllä, täältä löytyy kattava valikoima fetissipuolen välineistöä mitä mielikuvituksellisimpiin akteihin! Ruppa oli aiemmin kertonut fetish-kulttuurin olevan erityisen lähellä hänen omaa sydäntään ja mieshän on vaimonsa kanssa tosiaan perustanut myös Bizarre Clubin, joka kokoaa yhteen fetish-kulttuurin intohimoiset kannattajat ja toimijat. Bizarre Club vaatii arvolleen oikeutetusti oman blogipostauksensa, joten malttakaa vielä sen tiimoilta. Takaisin siis Antishopin fetissituotevalikoimaan. Erilaiset kahlitsemisvälineet ovat ikisuosikkeja osaston tarjonnasta, mutta tonttia ovat alkaneet vallata myös erilaiset sähköllä stimuloivat välineet. Ruppa kuitenkin painottaa, että näiden välineiden kanssa on oltava kokemusta, jotta voi tarjota leikkikaverille nautinnollisia kokemuksia. Älkää siis lähtekö soitellen sotaan näiden välineiden kanssa, vaikka hifistely ja elektroniikka kiinnostaisivatkin kovasti. Huolellinen ja turvallinen tutustuminen on kaiken a ja o.

Fetissituotteet voivat kalskahtaa monille kipuna ja tuskana, toisen fyysisenä satuttamisena. Ruppa kertoi kuitenkin kärsivällisesti, ettei asia suinkaan aina ole niin. SM-seksi voi avata parhaimmillaan ovet aistikkaaseen ja kauniiseen kokemukseen, joka rikkoo rajoja perinteisen seksin ulkopuolelle. Nuupahtanut seksielämä voi myös saada uutta puhtia, kun auktoriteettiin tottunut kumppani sidotaan sängynpäätyyn kahlein ja ”sohvaperunoitunut” osapuoli saa käsiinsä vallan ja nautinnon tarjoamisen välineet. Toiminta perustuu esimerkiksi tiettyjen aistien poissulkemiseen, mikä terävöittää muita aisteja. Jäljelle jääneisiin aisteihin keskitytään, ja voitte vain kuvitella mitä kaikkea tämä mahdollistaa.

DN0A3705_web

Allekirjoittanut tunnustautuu räväköiden korkokenkien ystäväksi, ja ihoni nousi kananlihalle astuessamme liikkeen aarreaittaan; korkoja, niin paljon korkoja! Valikoima piti sisällään niin käsittämättömän kauniita – mutta myös käytöltään melko rajattuja – erikoisuuksia, mutta myös käytännöllisiä kaunokaisia, jotka toimivat erinomaisesti niin rohkeamman asun seksikkäänä perustana, mutta myös korrektimpien kekrien katseen kääntäjinä. Eräs ylpeyden aihe Antishopin kenkävalikoimassa on varmasti kiiltäväpintaiset ja alistavan korkeilla koroilla varustetut reisisaappaat, jotka saavat kenen tahansa huomion. Värivalikoimassa oli jopa klassisen mustan lisäksi myös räväkän pinkkiä sekä pornoa punaista.

Olen itse vieraillut useassa erotiikka-alan liikkeessä. Voin kuitenkin valehtelematta vannoa, että Antishop loi minuun lähtemättömän vaikutuksen. Monipuolisen ja avoimen liiketilan taustalla ei toimi vain ainutlaatuinen liike-idea, vaan myös asialleen omistautunut henkilöstö. Antishopin toiminnasta huokuu intohimo, joka kumpuaa sen perustajista. Yrityksen periaatteet on allekirjoitettu vakavasti ja Rupan pariskunta on luonut liekin, josta kaikkien on mahdollista hakea tulta omaan seksuaalisuuteensa.

Jos vielä pohdit mitä tehdä ylimääräisillä vapaapäivillä, tee road-trip Jyväskylään ja naputtele navigaattoriin Gummeruksenkatu 5. Löydät takuulla avaimet seikkailuun omaan seksuaalisuuteesi.

 

– Lita

 

Pssst… Klikkaahan itsesi tähän linkkiin, jonka takaa saat lisää tietoa Antishopista tai voit tilata tuotteita: http://antishop.fi/.